Jump to content
Bun venit pe Civic FD Thailand Community
Inregistreaza-te pentru a vedea tot continutul forumului, Logheaza-te acum - ori e creaza-ti cont for free today!

Help Topic: CivicFDThailand.com


กฎ-กติกา ในการใช้งานเว็บไซท์ CivicFDThailand.com

1. กรุณาใช้คำสุภาพ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกท่านอื่น และ องค์กรอื่นๆ
2. ทางผู้ตั้งหรือตอบกระทู้จะต้องรับผิดชอบต่อข้อความของท่าน ผู้ดูแลระบบจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
3. ผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ตรวจสอบ ข้อความที่ท่านได้ตั้งหรือตอบกระทู้เข้ามา และสามารถแก้ไขหรือลบข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ อาจก่อให้เกิดความเสียหาย โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อบังคับในการใช้งานเว็บไซท์ CivicFDThailand.com

ทางผู้ดูแลระบบ ห้าม การพิมพ์เผยแพร่ข้อความ ดังนี้


1. ข้อความ ภาพ และสื่อทุกชนิด ที่มีเนื้อหาละเมิดต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
2. ข้อความ ภาพ และสื่อทุกชนิด ที่ส่อไปทางการพนันต่างๆ สิ่งผิดกฎหมายบ้านเมือง ไม่ว่าจะรูปแบบใด ๆ ก็ตาม
3. ข้อความ ภาพ และสื่อทุกชนิด ที่คุกคามทางเพศ หรือ สามารถสื่อไปในเรื่องเพศ ลามก อนาจาร
4. ข้อความ ภาพ และสื่อทุกชนิด ที่ทำให้สมาชิกท่านอื่น องค์กรอื่น เว็บไซท์ หรือชมรมอื่น ๆ เสียหาย รู้สึกไม่ดี รำคาญใจ ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจของผู้เผยแพร่หรือไม่
5. ข้อความ ภาพ และสื่อทุกชนิด ที่ว่ากล่าวให้ร้าย กระทบกระเทียบ แก่สมาชิกผู้อื่น โดยจะอ้างชื่อ หรือไม่ก็ตาม
6. ข้อความ ภาพ และสื่อทุกชนิด ที่ยุยงให้ผู้อื่นเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน ไม่ว่าผู้ตั้งกระทู้ หรือผู้ตอบนั้นจะตั้งใจหรือไม่
7. ข้อความ ภาพ และสื่อทุกชนิด ที่ไม่ตรงประเด็น ไม่เกิดประโยชน์ ข้อความหรือรูปภาพ ที่ซ้ำๆ ในกระทู้เดียวกัน หรือหลายกระทู้
8. ข้อความ ภาพ และสื่อทุกชนิด ที่วิพากษ์วิจารย์ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ์ และการเมือง
9. ข้อมูลส่วนตัวของตนเอง หรือของผู้อื่น ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้กับบุคคลผู้เป็นเจ้าของ หรือบุคคลที่สาม
เช่นหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ต (IP) ไม่ว่าผู้เผยแพร่จะมีเจตนาหรือไม่
ยกเว้นในกรณีที่เป็นการติดต่อทางธุรกิจหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์
10.การให้ข้อมูลเว็บ หรือ ลิงค์เว็บที่มีลักษณะที่มีข้อมูลเหมือนเว็บ CivicFDThailand.com เพื่อให้เข้าใจผิดว่าเป็นเว็บเดียวกัน
ซึ่งจะทำให้สมาชิกสับสนในการใช้งาน ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมก็ตาม

หากพบข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใด มีเจตนาละเมิดกติกาดังกล่าวข้างต้น หรือ ไม่มีเจตนาอันดีต่อเวบบอร์ดแห่งนี้
ทีมงานขอทำการลบข้อความ เนื้อหา หรือกระทู้ ดังกล่าว และทำการแบนสมาชิก หรือ ลบ ออกจากระบบ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า